Hur?

Hur ska man kunna leva när man hatar sig själv och hatar sitt liv?
Upp